Με τον όρο πρόκληση τοκετού εννοούμε την βάση προγράμματος έναρξη του τοκετού με τη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων. Η διαδικασία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις καθώς για την επιτυχή έκβασή της πρέπει να υπάρχουν σχετικές ενδείξεις και κατάλληλες προϋποθέσεις. Η επιτυχία της πρόκλησης εξαρτάται από την εβδομάδα κύησης, την θέση του εμβρύου, το βάρος αυτού και κυρίως από την κατάσταση του τραχήλου της μήτρας.

Η διαδικασία της πρόκλησης περιλαμβάνει αρχικά την τοποθέτηση στον κόλπο σκευασμάτων (Prostin) τα οποία προκαλούν ωρίμανση του τραχήλου και εν συνεχεία την χορήγηση ενδοφλεβίως οξυτοκίνης για το συντονισμό των ωδινών της μήτρας. Η όλη διαδικασία διαρκεί έως 12 ώρες, είναι καλά ανεκτή από την μητέρα και γίνεται υπό συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης του εμβρύου και της μητέρας. Διέπεται δε από αυστηρούς κανόνες που εξασφαλίζουν την επιτυχή και ασφαλή γέννηση ενός υγιούς μωρού.