Η μαστογραφία είναι ένα πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο που στοχεύει την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, σε όσο το δυνατό αρχικό στάδιο Σκοπός της είναι η ανεύρεση μιας καρκινικής εστίας πριν γίνει ογκίδιο, ώστε η θεραπευτική προσέγγιση να απαιτεί μόνο χειρουργική αφαίρεση χωρίς άλλου είδους θεραπεία (χημειοθεραπεία-ακτινοθεραπεία.). Η μαστογραφία δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την αυτοεξέταση ή τον υπέρηχο μαστών και συνιστάται να γίνεται σε γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω κάθε έτος και άνω των 50 ετών κάθε δύο χρόνια, ανάλογα με το ιστορικό και τα ευρήματα. Σε γυναίκες ηλικίας από 35-40 ετών προτείνεται να γίνει μια μαστογραφία αναφοράς. Η εξέταση είναι καλά ανεκτή στην πλειοψηφία των γυναικών και συνιστάται να γίνεται μετά το τέλος της περιόδου δηλαδή ανάμεσα στην 6-11 ημέρα από την έναρξη της εμ.ρύσεως