Οι πολύποδες είναι συνήθως καλοήθη μορφώματα που εντοπίζονται στο εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας (ενδομητρικοί πολύποδες) ή και στον τράχηλο της μήτρας (τραχηλικοί πολύποδες). Διακρίνονται σε αυτούς που συνδέονται με την μήτρα μέσω μιας πλατιάς επίπεδης βάσης και σε αυτούς που συνδέονται με τη μήτρα μέσω ενός μίσχου (μισχωτοί πολύποδες). Το μέγεθός τους ποικίλει από μερικά χιλιοστά έως λίγα εκατοστά.

Η ακριβής αιτία δημιουργίας ενός πολύποδα δεν είναι γνωστή αλλά ως παράγοντες κινδύνου θεωρούνται η μετεμμηνοπαυσιακή ηλικία, η υψηλή αρτηριακή πίεση ( υπέρταση ), η παχυσαρκία καθώς και η φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Συχνά οι πολύποδες δεν προκαλούν συμπτώματα και ανακαλύπτονται τυχαία σε υπερηχογραφική εξέταση της μήτρας, ή κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης όταν προβάλλουν από τον τράχηλο προς τον κόλπο.

Η κλινική εικόνα ενός πολύποδα περιλαμβάνει ακανόνιστη έμμηνος ρύση, αιμορραγία μεταξύ περιόδων, κολπική αιμορραγία μετά την εμμηνόπαυση, υπογονιμότητα, ενώ αρκετές γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν μόνο ελαφρά αιμορραγία, κηλίδες αίματος ή ακόμη και να μην έχουν κανένα σύμπτωμα. Πολλές φορές ανακαλύπτονται τυχαία κατά τη διάρκεια διερεύνησης υπογονιμότητας σε γυναίκες που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν.

Η διάγνωση γίνεται κυρίως με διακολπικό υπερηχογράφημα και η τελική διάγνωση γίνεται μέσω υστεροσκόπησης κατά τη διάρκεια της οποίας εκτελείται και η αφαίρεση αυτών. Μετά την αφαίρεσή τους, αποστέλλονται προς ιστολογική εξέταση. Ο κίνδυνος ένας πολύποδας να εξελιχθεί σε καρκίνο είναι πολύ μικρός (περίπου 0,5%) αλλά όχι ανύπαρκτος γι’ αυτό και οι πολύποδες πάντα χειρουργούνται.